akredytowany pobór próbek gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

plan remediacji , decyzja RDOŚ, sprawozdanie powykonawcze

akredytowane badanie gruntu

Oferta

Remediacja terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz metalami ciężkimi…

Prawo

Ustawodawstwo regulujące na nowo zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń gruntów…

Decyzje

Wykaz posiadanych przez firmę EKOPARK decyzji w zakresie gospodarowania odpadami…

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć związanych z realizowaną przez nas usługą…

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

t

Czy wiesz, że...

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015


Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami