akredytowany pobór próbek gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

plan remediacji , decyzja RDOŚ, sprawozdanie powykonawcze

akredytowane badanie gruntu

akredytowane badania gruntów

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK oferuję wykonanie akredytowanego badania gruntów w oparciu o współpracę z akredytowanymi laboratoriami. Badania gleb przeprowadzamy na potrzeby oceny zanieczyszczeń, w celu rozpoznania stanu środowiska gruntowego terenów przemysłowych i inwestycyjnych, a także w związku z obowiązkiem prowadzenia monitoringu gleby. Usługa obejmuje akredytowany pobór próbek poprzez wykonanie otworów badawczych (odwierty metodą ręczną i mechaniczną) wraz z opisem profili geologicznych, wykonanie niezbędnych badań pod kątem występujących oraz potencjalnych zanieczyszczeń. Równocześnie na podstawie uzyskanych wyników badań sporządzamy wymaganą przepisami prawa dokumentację m.in. na potrzeby opracowania raportu początkowego.
Badania gruntów obejmują pobranie próbek przez akredytowanego próbkobiorcę i dostarczeniu ich do laboratorium w celu analizy próbek ziemi pod kątem wybranych substancji powodujących ryzyko.

Tak pobrany grunt do analizy daje pewność, że wyniki będą rzetelne, a próbki zostaną pobrane w sposób profesjonalny. Ponadto taki sposób pobrania próbek jest wymagany przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska (zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w przedmiotowym zakresie) w przypadku ubiegania się o decyzję RDOŚ. Korzystając z oferty Agencji Ochrony Środowiska EKOPARK mają Państwo pewność, że próbki zostaną pobrane w sposób profesjonalny oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK oferuję szeroką różnorodność wykonywanych analiz od podstawowych do najbardziej zaawansowanych (rozbudowanych). Po uzyskaniu wyników klient otrzymuję wyniki badań wraz z akredytacją jednostki badawczej. Ponadto dla naszych klientów przygotowujemy gotowe zestawienia porównujące otrzymane wyniki w odniesieniu do obowiązujących norm zawartych w aktach prawnych co bardzo ułatwia ich interpretację.

Zapraszamy do współpracy Developerów, Generalnych Wykonawców, Podwykonawców, firmy prowadzące prace ziemne …

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

t

Czy wiesz, że...

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015


Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami