akredytowany pobór próbek gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

plan remediacji , decyzja RDOŚ, sprawozdanie powykonawcze

akredytowane badanie gruntu

akredytowany pobór próbek gruntu

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK oferuję Państwu usługę akredytowanego poboru próbek gruntu do analizy. Pobieranie odbywa się poprzez pobranie gruntu przez akredytowanego próbkobiorcę (informacja ta znajduję się w wynikach badań). Tak pobrany grunt do analizy daje pewność, że wyniki będą rzetelne, a próbki zostaną pobrane w sposób profesjonalny. Ponadto taki sposób pobrania próbek jest wymagany przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska (zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w przedmiotowym zakresie) w przypadku ubiegania się o decyzję RDOŚ. Korzystając z oferty Agencji Ochrony Środowiska EKOPARK mają Państwo pewność, że próbki zostaną pobrane w sposób profesjonalny oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi tj. zostaną wyznaczone sekcje  pobrania próbek dla każdego terenu ze względu na jego powierzchnię oraz głębokość pobieranych prób.

Zapraszamy do współpracy Developerów, Generalnych Wykonawców, Podwykonawców, firmy prowadzące prace ziemne …

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

t

Czy wiesz, że...

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015


Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami