akredytowany pobór próbek gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

plan remediacji , decyzja RDOŚ, sprawozdanie powykonawcze

akredytowane badanie gruntu

bioremediacja odpadów 17 05 03*

Bioremediacja jest procesem naprawczym, w którym wykorzystuje się bakterie, drożdże, czy grzyby strzępkowe. Mikroorganizmy te mają za zadanie obniżenie stężenia zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu, przekształcenie węglowodorów naftowych do związków nietoksycznych lub przeprowadzenie mineralizacji do dwutlenku węgla i wody. Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK oferuję z swojej strony kompleksową usługę dla swoich klientów dotycząca remediacji zanieczyszczonej gleby w kodzie 17 05 03* – rozpoczynając od akredytowanego poboru próbek , przeprowadzeniu badań gruntów w akredytowanym laboratorium, przygotowanie dokumentów, uzyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wykonanie usługi remediacji , usunięcie zanieczyszczonych gruntów oraz wykonanie sprawozdania powykonawczego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK posiadamy decyzję na przetwarzanie – odzysk odpadów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi: ex 17 05 03* oraz ex 17 05 05* (https://bioremediacja.pl/decyzje/)

Zapraszamy do współpracy Developerów, Generalnych Wykonawców, Podwykonawców, firmy prowadzące prace ziemne …

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

t

Czy wiesz, że...

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015


Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami