akredytowany pobór próbek gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

plan remediacji , decyzja RDOŚ, sprawozdanie powykonawcze

akredytowane badanie gruntu

plan remediacji

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK oferuję przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu sporządzenia projektu  planu remediacji  dla danego obszaru. Dokumentacja zawiera rozwiązania związane z poddaniem ziemi, gleby działaniom mającym na celu usunięcie substancji które powodują ryzyko oraz ograniczenie ich rozprzestrzeniania.

Projekt planu remediacji zawiera informację dotyczące : adresu i numeru działek wymagających remediacji, właściwości ziemi, rodzaju pokrycia terenu, charakteru  zabudowy, analizy i identyfikacji  substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie , budowy geologicznej oraz warunki hydrogeologiczne,  planowanego sposobu przeprowadzenia remediacji, metodzie przeprowadzenia pomiarów ilości substancji powodujących ryzyko w glebie oraz datę planowanego rozpoczęcia i zakończenia remediacji.

Zapraszamy do współpracy Developerów, Generalnych Wykonawców, Podwykonawców, firmy prowadzące prace ziemne …

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

t

Czy wiesz, że...

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015


Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami