akredytowany pobór próbek gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

plan remediacji , decyzja RDOŚ, sprawozdanie powykonawcze

akredytowane badanie gruntu

Sprawozdania powykonawcze do RDOŚ

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK oferuje przygotowanie i złożenie sprawozdania powykonawczego do RDOŚ.  Zawiera ono informację które określają przebieg procesu remediacji. Na potrzeby sporządzenia takiego sprawozdania w sposób akredytowany są pobierane próbki gruntu ze ścian i dna wykopu celem wykonania analizy w laboratorium posiadającym akredytację. Szczegóły dotyczące ilości próbek i zakres jest określony w decyzji RDOŚ.  Takie sprawozdanie ma wykazać , iż osiągnięto cel zawarty w decyzji i dokumentujemy usunięcie zanieczyszczonej gleby z całego obszaru, który był objęty decyzją RDOŚ. Sprawozdanie przygotowane jest w formie papierowej oraz elektronicznej. Zapraszamy do współpracy Developerów, Generalnych Wykonawców, Podwykonawców, firmy prowadzące prace ziemne …

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

t

Czy wiesz, że...

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015


Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami