akredytowany pobór próbek gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

plan remediacji , decyzja RDOŚ, sprawozdanie powykonawcze

akredytowane badanie gruntu

usuwanie ziemi zanieczyszczonej

 

Agencja Ochrony Środowiska EKOPARK oferuje wykonanie prac ziemnych związanych z wykonaniem wykopów gruntów, usunięciu zanieczyszczonej gleby oraz nadzór nad przeprowadzeniem procesu remediacji.

Zapraszamy do współpracy Developerów, Generalnych Wykonawców, Podwykonawców, firmy prowadzące prace ziemne …

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

 

lub

+48 510 212 023

 

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

t

Czy wiesz, że...

 

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015


Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami