STRONA GŁÓWNA

Bioremediacja jest naturalnym i bezpiecznym procesem rozkładu zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska i przetwarzaniem ich do związków nietoksycznych przez pożyteczne mikroorganizmy. 

W szczególności, mikroorganizmy te rozkładają większość węglowodorów ropopochodnych i organicznych, jak tłuszcze i białka i przekształcają je w dwutlenek węgla i wodę, które wracają do ekosystemu. 

Ponadto, ten naturalny proces udostępnia cenne składniki pokarmowe, które mogą być wykorzystane zarówno przez rośliny jak i organizmy wodne, podczas gdy naturalny CO2, w odróżnieniu od pochodzącego ze spalania paliw kopalnych, jest dostępny dla fotosyntezy uwalniającej z niego tlen. Proces bioremediacji jest wymieniony przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) jako jedna z innowacyjnych technologii. 

Oferta. W zakresie środków czyszczących oferujemy fantastyczne w działaniu i przyjazne dla środowiska preparaty bioremediacyjne, które są największym osiągnięciem nauki w tej dziedzinie, produkowane jedyną na świecie unikalną biotechnologią. Produkty SpillAway amerykańskiej firmy Envirologic wykorzystują w 100% występujące w naturze mikroorganizmy i pożywki, dzięki którym wszelkie zanieczyszczenia o składzie węglowodorowym zostają rozłożone na dwa nieszkodliwe składniki: wodę i dwutlenek węgla. Preparaty po całkowitym rozkładzie zanieczyszczeń również podlegają biodegradacji.

Zastosowanie tych wyjątkowych preparatów ma miejsce w przemyśle, przetwórstwie spożywczym, żegludze morskiej i śródlądowej i wielu innych gałęziach przemysłu. Wyjątkowość preparatów można zauważyć również przy stosowaniu w szerokim zakresie do usuwania skażeń gleby, skażeń otwartych akwenów wodnych i wód podskórnych. Zbędne jest wybieranie i składowanie skażonej gleby (ex situ), gdyż metodami in situ możemy wykonać całość prac, uzyskując znaczne oszczędności kosztów w porównaniu do metody tradycyjnej. Należy zaznaczyć, że preparaty są całkowicie nieszkodliwe, nie stanowią zagrożenia zarówno dla ludzi jak i zwierząt, ich pH jest obojętne i co najważniejsze są całkowicie przyjazne dla środowiska naturalnego, pozwalają w znacznym stopniu obniżyć koszty działalności gospodarczej.

Czy ktoś tego używa? Zarówno w USA jak i w Europie Zachodniej wiele poważnych firm używa całej gamy tych produktów, począwszy od amerykańskiej Marynarki Wojennej poprzez firmę BMW na firmach kurierskich, takich jak DHL, kończąc. Bogata lista referencyjna dostępna jest w zakładce [Do pobrania].

Więcej informacji na temat produktów oferowanych przez naszą firmę znajdą Państwo na tej stronie, ale jeśli będą Państwo mieli dalsze pytania prosimy z pełnym zaufaniem zwracać się do nas, gdyż mamy wspólny cel:

ochronę środowiska i obniżenie kosztów jak również bezkompromisowe otrzymanie i utrzymanie efektu czystości

Kim jesteśmy? Producent preparatów SpillAway jest  wiodącym światowym producentem bioremediacyjnych preparatów do zastosowań w przemyśle, handlu, transporcie drogowym, lotniczym i morskim, do użytku w zakładach pracy, w gospodarstwach domowych, w innowacyjnej dziedzinie biotechnologii środowiskowej.

W ciągu ostatniej dekady przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania naturalnych procesów i technologii bioremediacji i produkuje całą gamę ekstensywnych synergistycznych produktów marki SpillAway, aby pomóc klientom w uzyskaniu zgodności z przepisami obowiązujących ustaw.

Cel i misja. Celem firmy jest utrzymanie doskonałej jakości przy produkcji wydajnych i przyjaznych w stosowaniu produktów. Opracowaliśmy unikalne, naturalne, nowatorskie i wyjątkowo wydajne produkty do bioremediacji. Misją firmy jest kontynuowanie badań i wspieranie nowych wymiarów w biotechnologii środowiskowej.

Skupiamy się na minimalizacji odpadów węglowodorowych i organicznych z żywności, bioaugmentacji, przywracaniu jakości gleby i wody, rozwiązaniach biologicznego utrzymania kontroli zapachów i inicjatywach zapobiegania zanieczyszczeniom. Jesteśmy zaangażowani w pomaganie rządowi, wojsku, przemysłowi i klientom na rynku międzynarodowym w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych poprzez naukę i biotechnologię środowiskową.