akredytowany pobór próbek gruntu

bioremediacja odpadów 17 05 03* oraz 17 05 05*

uzyskanie decyzji RDOŚ, sprawozdania powykonawcze

wykonanie badań w akredytowanym laboratorium

Oferta

Remediacja terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz metalami ciężkimi...


czytaj więcej
Prawo

Ustawodawstwo regulujące na nowo zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń
gruntów...


czytaj więcej
Decyzje

Wykaz posiadanych przez firmę EKOPARK decyzji w zakresie gospodarowania
odpadami...


czytaj więcej
Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć związanych z realizowaną przez
nas usługą...


czytaj więcej

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Wykonujemy akredytowany pobór próbek gruntu

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005

Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ