akredytowany pobór próbek gruntu

bioremediacja odpadów 17 05 03* oraz 17 05 05*

uzyskanie decyzji RDOŚ, sprawozdania powykonawcze

wykonanie badań w akredytowanym laboratorium


Prawo

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie działań naprawczych
kliknij aby pobrać dokument

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
kliknij aby pobrać dokument

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
kliknij aby pobrać dokument

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rejestru szkód w środowisku
kliknij aby pobrać dokument

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku
kliknij aby pobrać dokumentInformacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Wykonujemy akredytowany pobór próbek gruntu

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005

Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ