akredytowany pobór próbek gruntu

remediacja odpadów 17 05 03*

plan remediacji , decyzja RDOŚ, sprawozdanie powykonawcze

akredytowane badanie gruntu

Prawo

1 . Rozporządzenie w sprawie działań naprawczych 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001396

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001397

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001395

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rejestru szkód w środowisku 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001398

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001399

Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 22 756 88 05

lub

+48 510 212 023

mogą Państwo także skorzystać z naszego formularza kontaktowego

t

Czy wiesz, że...

Posiadamy Certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015


Wykonujemy plany remediacji i nadzorujemy uzyskanie decyzji w RDOŚ

Wykonujemy badania w laboratoriach posiadających akredytację

Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarowania Odpadami